ანგარიშგებების კატალოგი

From LKWiki

Jump to: navigation, search

აღნიშნულ განყოფილებაში თავმოყრილია და დახარისხებულია ჩვენს მიერ T-SQL-ის ენაზე შექმნილი დამატებითი ანგარიშგების ფორმები.

ანგარიშგებები უნივერსალურია და მზად არის სარგებლობისათვის - თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი მათგანი მარტივი კოპირებით გადაიტანოთ და ჩასვათ LoanKeeper-ში, "მომხმარებელთა ანგარიშგებების" განყოფილებაში, ახალი ანგარიშგების სახით.


T-SQL ანგარიშგების გამოყენების ინსტრუქცია

Personal tools