ინვოისის ბეჭდვა

From LKWiki

Jump to: navigation, search

თუ კლიენტს აინტერესებს მისი სესხის შესახებ მიმდინარე დავალიანების ინფორმაციის მიღება, შეგვიძლია დაფარვის ფანჯარაში გამოვიყენოთ ღილაკი "ინვოისი", რომელიც მოახდენს დავალიანების ინვოისის ბეჭდვას ნებისმიერი სასურველი თარიღით, თუნდაც მომავალში. თარიღის არჩვევა შეგვიძლია ფანჯრის ზედა ნაწილში - ღილაკის "გადათვლა" ქვეშ.

ამის შემდეგ ფანჯრის ქვედა მარცხენა კუთხეში ვაწკაპუნებთ კლავიშზე „ინვოისი“.

ML0101.png

გამოვა ინვოისის ფორმა, რომელშიც გამოჩნდება არჩეული დღის მდგომარეობით გადასახდელი თანხა როგორც ჯამურად, ასევე დეტალურად გაშიფრული - ძირითადი, პროცენტი, ჯარიმა და ა. შ.

ML0102.png

Personal tools