მოვლენათა ჟურნალი

From LKWiki

Jump to: navigation, search

მოვლენათა ჟურნალში ფიქსირდება დღის მანძილზე გაკეთებული ოპერაციები. აქ ჩანს წაშლილი ოპერაციებიც, ვინ, როდის და რა ოპერაცია წაშალა.

ჟურნალის დასათვალერებლად შევდივართ ზედა მენიუში - ფაილი / მოვლენათა ჟურნალი.

LK0059.png

ჟურნალში შესვლისას უნდა დავაყენოთ სასურველი ფილტრები, რომლის მიხედვითაც მოიძებნება შესაბამისი ოპერაციები.

LK0060.png

თუ არცერთ ფილტრს არ გავააქტიურებთ და პირდაპირ პოვნის ღილაკს დავაჭერთ, მაშინ გამოგვიტანს იმ დღის ყველა მომხმარებლის ყველა ოპერაციას.

Personal tools