სალაროს გასავლის ორდერი

From LKWiki

Jump to: navigation, search

სალაროს გასავლის ორდერი ზუსტად ისეთივე პრინციპით მუშაობს, როგორც სალარო შემოსავლის ორდერი.

Personal tools