სალომბარდო სესხი

From LKWiki

Jump to: navigation, search

Contents

სესხის გაცემა

კლიენტის დამატება/არჩევა

ქისის დამატება

სესხის დამატება/გაცემა

სესხის დაფარვა/გადავადება

მოქმედებები ძვირფას ნივთებზე

სესხთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ძებნა/ბეჭდვა

წაშლა

Personal tools